امروز اقتصاد لیبرالی، انقلابی‌گری را به گروگان گرفته است

↙️رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: بر اثر تفكر اقتصاد ليبرالي، شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصي داده شده است. شرکت‌هایی با هزاران كارگر كه با دلار 4200 توماني مواد اوليه وارد كردند، ا‌ما امروز پاسخگو نیستند.


↙️به گزارش خبرنگار پارلمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خبرگزاری فارس، حمیدرضا #حاجی_بابایی در جمع دانشجویان، اساتید دانشکده افسری امام‌(ع) گفت: تفکری که باعث ایجاد شکاف در کشور شده است، حاکمیت تفکر اقتصاد لیبرالی در کشور است، درواقع انقلابی‌گری به صورت یک جاده موازی با اقتصاد لیبرالی در حرکت هستند که در ابتدای انقلاب، انقلابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری اقتصاد لیبرالی را مهار کرده بود، ا‌ما امروز اقتصاد لیبرالی، انقلابی گری را به گروگان گرفته است، این منشأ بخشی از مشکلات است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


↙️وی افزود:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در طول چهل سال گذشته همواره تقابل این دو تفکر وجود داشته است، یک نوع تفکر اقتصادی می‌گوید، ما در داخل باید پالایشگاه درست کنیم و د‌ر تقابل تفکر لیبرالی می‌گوید، باید بنزین از خارج از کشور وارد کنیم و امروز حاکمیت دست کسانی است که اقتصاد لیبرالی را ترجیح می‌دهند و می‌گویند باید همه چیز ر‌ا از خارج وارد کنیم.


↙️رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: تفکر اقتصاد مقاومتی و جهادی می‌گوید اگر پالایشگاه بسازیم فرزندان خود ما می‌توانند به قلل خودکفایی برسند و می‌توانیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم، اما اقتصاد لیبرالی این نگاه را قبول ندارد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


↙️ #حاجی_بابایی تأکید کرد: بر اثر تفکر اقتصاد لیبرالی، شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی داده شده است. شرکت‌هایی با هزاران کارگر که با دلار 4200 تومانی مواد اولیه وارد کردند، ا‌ما امروز پاسخگو نیستند. تفکر اقتصاد لیبرالی می‌گوید، باید مدرسه و دانشگاه‌ها را خصوصی کنیم، عده‌ای سهم خاص از انقلاب از سفره دارند، باید بهره‌مند گردند، ا‌ما در این تفکر مردم نادیده گرفته می‌شوند. سرمایه در انحصار تعداد معدودی قرار می‌گیرد ولی در تفکر انقلابی باید مردم میدان دارند و عدالت حکم فرم است.


↙️عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: یکی از وظایف مجلس شفاف‌سازی است، شفاف‌سازی است که می‌تواند مشکلات را حل کند، همان‌طور که در سال‌های گذشته توانستیم درآمد حاصل از یارانه‌ها را شفاف‌سازی کنیم، با ایجاد ماده 14 قانون بودجه، منابع درآمدی جدیدی ایجاد و مشکلات زیادی حل شد، امسال هم می‌توانیم، بودجه شرکت نفت و گاز و پخش فرآورده‌های نفتی را که 14.5 درصد آن به خزانه نمی‌رود را با هدایت به خزانه شفاف‌سازی کنیم، اگر مجلس به وظیفه انقلابی خود عمل کند به کمک مردم می‌توانیم از معبر جنگ اقتصادی نیز به راحتی عبور کنیم.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

استان هـــمدانتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دکتر حاجی بابایی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی سایت و سئو: "وب نگاران پارسه"